• info@footcal.be

SK Berlaaar app Privacyverklaring

SK Berlaar app is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.appskberlaar.be
info@footcal.be

Sven De Gronckel is de Functionaris Gegevensbescherming van SK Berlaar app. Hij is te bereiken via sven@footcal.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

De SK Berlaar app verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Lijst met contactgegevens van de klant via een app


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@footcal.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FootCal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

De SK Berlaar app neemt op basis van de verkregen persoonsgegevens het besluit of er kan ingelogd worden of niet. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SK Berlaar) tussen zit. Indien u aanlogt m.b.v. uw Facebook account, wordt enkel uw naam, achternaam, email adres gebruikt om u een unieke login account te verschaffen. In geval van de gewone aanlog methode wordt er ook een paswoord opgeslagen. Dit paswoord wordt versleuteld in de database opgeslagen (sha512 versleutelmethode)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De SK Berlaar app bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
  - persoonsgegevens (inloggegevens)   onbeperkte bewaartermijn   nodig om u aan te melden bij de app en het juiste profiel te kiezen

Delen van persoonsgegevens met derden

De SK Berlaar app verstekt onder geen beding uw persoonsgegevens met derden. De opgeslagen data bevindt zich in een private database waar enkel de SK Berlaar app toegang tot heeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De appskberlaar website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FootCal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@footcal.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De SK Berlaar app neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@footcal.be